Prezydent Świnoujścia tworzy nowy dział gospodarczy dla efektywniejszego zarządzania miastem

Magistrat w Świnoujściu zyska nową strukturę organizacyjną. Prezydent miasta, dążący do optymalizacji wydatków, planuje zlecać pewne zadania, które dotychczas były realizowane przez firmy zewnętrzne, bezpośrednio swoim pracownikom.

Planowane jest powołanie nowego działu, który będzie działał w ramach Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej. Joanna Agatowska, wyjaśniając cel powstania tej jednostki, podkreśliła, że wpłynie ona na skuteczniejszą realizację wielu planowanych zadań. – Zamierzamy utworzyć specjalny dział gospodarczy, w którym przewidujemy zatrudnienie od 3 do 5 osób. Zachęcam wszystkich, którzy są zainteresowani pracą przy codziennych obowiązkach naszej jednostki, do składania aplikacji. W ten sposób nie będziemy musieli ponosić ogromnych kosztów związanych z zlecaniem prac takich jak utrzymanie zieleni miejskiej czy sprzątanie przestrzeni publicznych, np. czyszczenia ławek czy znaków drogowych oraz naprawy uszkodzeń takich jak odpadające deski – wyjaśniła Agatowska.

Agatowska podkreśliła również, że wprowadzenie tej zmiany przyniesie znaczne oszczędności. – Kwota bliska milionowi złotych, która była dotychczas przeznaczana na te cele, może być teraz inwestowana w sposób bardziej efektywny, na inne projekty, które odniosą bezpośrednie korzyści dla mieszkańców naszego miasta – dodała Agatowska.