Znaczący wzrost stawek za odbiór odpadów w gminie Dziwnów: przyczyny i konsekwencje

Władze Dziwnowa wyjaśniają, że planowany wzrost opłat za odbiór odpadów jest konsekwencją kilku czynników, na które lokalne samorządy nie mają bezpośredniego wpływu. Podkreślają, że obecna stawka utrzymuje się na niezmienionym poziomie od niemal 2,5 roku, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, na którą wpływ miały m.in. inflacja oraz podwyżki płac.

Podstawowym impulsem prowadzącym do podniesienia opłat jest zwiększenie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. W ciągu ostatnich 2,5 roku zauważalny był wzrost cen paliw oraz znaczne podwyżki wynagrodzeń – dwa główne czynniki wpływające na koszty transportu odpadów.

Analizując lata 2022 i 2024, średni koszt zbierania i transportu 1 tony odpadów wzrósł o 60%, z 359,96 zł w 2022 r. do 576,72 zł w 2024 r.

Inną znaczącą zmianą jest zwiększenie opłaty za deponowanie odpadów na składowisku. Dotychczas nie były pobierane opłaty za oddanie takich materiałów jak: opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych czy szkła. Niestety, od 1 lipca opłata ta zostanie wprowadzona i oscylować będzie w granicach od 108 zł do 162 zł brutto za 1 tonę oddanych odpadów. To oznacza 100% podwyżki. Zdaniem lokalnych urzędników, wzrost opłat jest efektem sytuacji geopolitycznej, na którą gmina nie ma wpływu.

Warto też zauważyć, że cena za 1 tonę niesegregowalnych (zmieszanych) odpadów komunalnych oddawanych na składowisko wzrosła o ponad 17 %, z 543,24 zł do 639,36 zł. To szczególnie istotna informacja, gdyż to właśnie tego rodzaju odpady stanowią największą część produkowanych przez nas śmieci.