Umowa na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 podpisana w Dziwnowie

Majestatyczny Dom Kultury w Dziwnowie stał się areną ważnego wydarzenia, które odbyło się przy udziale Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego. Tego dnia, ku uciesze przedstawicieli kilku gmin z obszaru powiatu kamieńskiego, została zawarta umowa dotycząca przekazania ponad 9 milionów Euro z europejskiego funduszu dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. Wspomniane partnerstwo mieściło w swoim składzie różne jednostki administracyjne, m.in: Gminę Dziwnów, Gminę Golczewo, Gminę Międzyzdroje, Gminę Kamień Pomorski, Gminę Świerzno, Gminę Wolin a także Starostwo Powiatowe.

Tak znaczna suma środków finansowych przeznaczona jest na realizację różnorodnych projektów, które mają na celu poprawę jakości życia lokalnych mieszkańców. To prawdziwa szansa na rozbudowę infrastruktury – od budowy kładek i ścieżek prowadzących do plaży, przez termomodernizację publicznych obiektów, po stworzenie miejsc biwakowych i rewitalizację terenów zielonych. Dodatkowo, fundusze zostaną przeznaczone na projekty dedykowane konkretnym grupom społecznym. Wśród nich znajdą się inicjatywy skierowane do seniorów oraz osób o szczególnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Realizacja powyżej 40 projektów możliwa jest dzięki istnieniu partnerstwa, które wprowadza innowacyjne podejście do współpracy ponad granicami administracyjnymi. Przekraczając strefę komfortu poszczególnych gmin, stawiają one na współdziałanie w duchu ZIT – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ta nowa forma działania pozwoli na efektywne wsparcie społeczności lokalnej.