Przebudowa dróg w Golczewie i Samlinie – 3,4 mln złotych na poprawę komfortu i bezpieczeństwa

Strategiczny plan rozwoju infrastruktury drogowej w Golczewie oraz Samlinie doczekał się znacznego dofinansowania. Jest to rezultat udziału w Rządowym Programie Inwestycji Strategicznych. W ramach tego planu, dwa kluczowe odcinki dróg zostaną gruntownie przebudowane, co przyczyni się do znaczącej poprawy warunków jazdy dla użytkowników.

Burmistrz miasta z entuzjazmem podkreśla, że te inwestycje będą miały duże znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa tych, którzy korzystają z tych dróg na co dzień. Warte uwagi jest to, że kwota dofinansowania wynosi aż 98% przewidywanego kosztu całego przedsięwzięcia.