Prace budowlane na trasie S3 Dargobądz – Troszyn: likwidacja starej jezdni DK3 i przygotowania do uruchomienia nowego odcinka

Na trasie S3 Dargobądz – Troszyn, która jest w trakcie budowy, przystąpiono do wycofywania z użytku starej jezdni DK3 w miejscu przejścia dla zwierząt. To działanie zostało podjęte natychmiast po przeniesieniu ruchu na świeżo wybudowany fragment drogi od strony Troszyna.

W wielu miejscach na mapie budowanej autostrady S3, kierowcy już teraz mają możliwość korzystania z elementów nowego układu drogowego. Jest to widoczne znaczenie prac budowlanych, które powoli zaczynają przynosić oczekiwane rezultaty.

Planowane jest, że do końca bieżącego roku kierowcy będą mogli przemierzać pierwszy odcinek nowej drogi. Rozciąga się on mniej więcej od granicy Wolińskiego Parku Narodowego aż do Dargobądza. Jest to ważny etap prac, który znacząco poprawi komfort podróży i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Pełna realizacja inwestycji, która zakłada budowę dwujezdniowej ekspresówki na całym odcinku pomiędzy Troszynem a Świnoujściem, zostanie zakończona w 2024 roku. Jest to ambitny plan, ale wszystko wskazuje na to, że uda się go zrealizować zgodnie z harmonogramem.