Podsumowanie pracy Rady Miejskiej VIII kadencji w Dziwnowie zorganizowane w Porcie Jachtowym

W pomieszczeniach konferencyjnych Portu Jachtowego w Dziwnowie odbyło się zebranie mające na celu przegląd i omówienie zakończonej niedawno pracy Rady Miejskiej VIII kadencji. Na spotkanie przybyli nie tylko obecni radni, ale również burmistrz miasta Dziwnowa razem ze swoim zastępcą, kierownictwo gminnych jednostek organizacyjnych i specjalnie zaproszeni goście. Wszyscy uczestnicy mieli okazję wysłuchać mów okolicznościowych, które stanowiły podsumowanie minionej kadencji trwającej ponad pięć lat.

Burmistrz Grzegorz Jóźwiak, podczas swojej przemowy, poświęcił sporo czasu na omówienie korzystnych skutków współpracy, która umożliwiła realizację wielu istotnych projektów. Omawiał również to, jak ważne były kompromisy, które pomimo nieuchronnych różnic zdań, w każdym przypadku udawało się ustalić na korzyść gminy i jej mieszkańców.

W swoim wystąpieniu, burmistrz Jóźwiak podziękował również radnym za ich ciężką i efektywną pracę. Jednocześnie podkreślił wyzwania, z jakimi gmina musiała zmierzyć się podczas ostatniej kadencji. Były to przede wszystkim pandemia oraz konflikt zbrojny na Ukrainie. W podobnym duchu wypowiedziała się także Ewa Trzebińska-Brzezińska, przewodnicząca Rady Miejskiej, która podziękowała radnym za ich zaangażowanie i gotowość do pracy dla dobra lokalnej społeczności.