Brak rządowego wsparcia finansowego dla przepraw promowych w Świnoujściu

Począwszy od początku kolejnego roku, koszt utrzymania promów i tunelu w mieście Świnoujście wyniesie 46 milionów złotych. Dotychczas ten ośrodek nadmorski korzystał z subwencji rządowej na funkcjonowanie dwóch miejscowych przepraw promowych, która wynosiła rocznie 25 milionów złotych.

Jednakże, po uruchomieniu nowego tunelu, promy przestały spełniać formalne kryterium przewożenia co najmniej 2 tysięcy pojazdów dziennie przez cały rok. W związku z tym Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, starał się o modyfikację tego wymogu prawego.

W swojej wypowiedzi prezydent podkreślił, że wystąpił do rządu Polski z prośbą o modyfikację wspomnianego kryterium w ustawie. Taka zmiana umożliwiłaby nadal otrzymywanie dofinansowania na przeprawy promowe w Świnoujściu, chociaż na pewno nie na takim poziomie jak dotychczas. Przewidywalna kwota mogłaby wynosić około 5 milionów złotych.

Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu, zauważa, że obie lokalne przeprawy promowe są nadal aktywne i obsługują wielu pasażerów, w tym również tych nie posiadających pojazdów. Według dyrektora Szynkaruka, liczba przewożonych pasażerów znacznie przekracza liczbę osób korzystających z usług autobusowych. Rocznie szacuje się, że na pokładach świnoujskich promów podróżuje około 5-6 milionów pasażerów.

Samorząd Świnoujścia planuje kontynuować starania o zmianę treści ustawy, aby uwzględnić obsługę pieszych i rowerzystów na pokładzie promów Bielików.