Inwestycja w kanalizację sanitarną w miejscowości Wrzosowo zakończona

Rozpoczęta inwestycja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej dla wybranych działek w Wrzosowie została zakończona. Prace budowlane, które zostały zlecone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dziwnowie, przeprowadzała firma budowlana Artex, mająca swoją siedzibę w Koszalinie. Łączna wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 259 tysięcy złotych.

Ważnym aspektem tej inwestycji jest to, że została ona sfinansowana za pomocą funduszy zewnętrznych. Wszystko to dzięki umowie podpisanej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie a ZWIK Dziwnów, która umożliwiła pokrycie 100% kwalifikowalnych kosztów z funduszy PROW. Jedynym obciążeniem finansowym dla ZWIK były koszty związane z podatkiem VAT.

Nowo wybudowany odcinek kanalizacji sanitarnej łączący Dziwnówek z Wrzosowem umożliwi podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej gminy Dziwnów wszystkich działek znajdujących się przy ulicy Wakacyjnej we Wrzosowie. Działki te, które aktualnie należą do prywatnych właścicieli, były wcześniej własnością gminy Dziwnów. Po sprzedaży działek, gmina zobowiązała się do ich uzbrojenia. Przed realizacją tej inwestycji, ZWIK wybudował na tym obszarze sieć wodociągów oraz kanalizację grawitacyjną.