Informacja o zakończeniu programu wsparcia dla obywateli Ukrainy w Dziwnowie od 1 lipca 2024

Burmistrz miasta Dziwnów przekazuje informację na temat zakończenia projektu finansowego, mającego na celu pomoc obywatelom Ukrainy. Od dnia pierwszego lipca 2024 roku, nie będzie już możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego w formie dziennego świadczenia pieniężnego w wysokości 40 złotych. Wsparcie to miało na celu rekompensację kosztów związanych z zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy.

Osoby, które udostępniły swoje miejsca zakwaterowania oraz wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy i chciałyby ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, mogą to uczynić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Wnioski te można składać do miesiąca po ostatnim dniu okresu, który jest objęty wnioskiem o zwrot kosztów. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że termin składania wniosków upływa najpóźniej dnia 31 lipca 2024 roku. Po tej dacie, żadne nowe wnioski nie będą mogły być przyjęte.