Bezpłatny transport do lokali wyborczych dla niepełnosprawnych i osób powyżej 60 roku życia w Gminie Dziwnów

Pragniemy poinformować, że Burmistrz Dziwnowa podjął inicjatywę zapewnienia bezpłatnego przewozu do lokali wyborczych na terenie swojej gminy. Ta decyzja ma na celu ułatwienie udziału w głosowaniu wyborcom z niepełnosprawnościami oraz tym, którzy przekroczyli sześćdziesiąty rok życia. Bezpłatny transport będzie dostępny w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a także podczas referendum ogólnokrajowego. Wszystkie te wydarzenia zostały zaplanowane na niedzielę, 15 października 2023 roku.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że procedura zgłoszeniowa jest uregulowana prawnie, a jej szczegółowe zasady opisuje art. 37e Kodeksu Wyborczego. Zgodnie z nim, osoby chcące skorzystać z oferowanego transportu mają czas do poniedziałku, 2 października 2023 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie. Prosimy pamiętać, że prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz prawo do bezpłatnego transportu powrotnego przysługuje wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania.